GAZETKA

Informationen des Polnischen Kulturvereins und der Vereinigung der Polen in Berlin 

über Ereignisse aus dem deutsch-polnischen Kulturleben

25/12/11
Nr. 70
Wycieczka do Budziszyna Ausflug nach Bautzen
Z inicjatywy członków Polskiej Rady Krajowej w Berlinie zorganizowano 22 maja wycieczkę do Budziszyna Uczestnikami wycieczki byli członkowie różnych związków polonijnych i organizacji w Berlinie. W Budziszynie grupę wycieczkowiczów powitali bardzo serdecznie łużyccy gospodarze. Zwiedzanie miasta przybliżyło kulturę Łużyczan.  Auf Initiative eines der Mitglieder des Polnischen Rates - Landesverband Berlin fand am 22. Mai ein Ausflug nach Bautzen, und somit nach Lausitz, statt. Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichen polnischen Vereinen und Organisationen Berlins. In Bautzen wurden sie von sorbischen Freunden herzlich begrüßt. Die folgende Besichtigung der Stadt brachte uns die sorbische Kultur sehr nahe. Dabei halfen der Verständigung auch sprachliche Wurzeln des Polnischen und Sorbischen sehr. 
Większych problemów językowych również nie było ze względu na wspólne słowiańskie korzenie językowe. Wspólny obiad z serbskimi potrawami także przypadł wszystkim do gustu. Po zwiedzeniu różnych historycznych zabytków i grobowców w dobrym nastroju wycieczkowicze spotkali się z serbską elitą, artystami i przedsiębiorcami. Das gemeinsame Mittagessen aus traditionellen sorbischen Speisen fand breite Zustimmung. In bester Stimmung nach Besichtigung verschiedener Baudenkmäler und Gräber endete der Ausflug mit einem Treffen mit sorbischen Künstler, Unternehmern und Vertretern sorbischer Elite.
T.S. T.S.

poprzednia

(zurück)

następna

(vor)

Home

25.12.2011 17:06:20